De kleine wereld van
Jeroen Sprenger

Over de eigen schaduw heen

Maak de PvdA klaar voor de paradigma verandering

De sociaaldemocratie zit in zwaar weer. Velen hebben het einde ervan al voorspeld. Ik leg het hoofd nog niet in de schoot. Maar vind wel dat de vernieuwingspotentie moet worden aangeboord. Daarvoor moet wel onderkend dat we over de eigen schaduw heen springen. Door de interne cultuur te wijzigen, door meer open te staan voor alternatieve denkbeelden, door bovenal te erkennen dat we onszelf in de weg staan bij de aanpak van de huidige en toekomstige problemen. Door te erkennen dat 'jongeren' zich niet erg welkom voelen op onze bijeenkomsten, doordat vele discussies in een bepaald stramien worden getrokken, die geen inspirerende aanpak bieden voor de toekomstige uitdagingen. Door ook te erkennen dat we in een paradigma shift zitten. Tal van naoorlogse benaderingen en instituties die decennia lang wereldwijd goede oplossingen hebben geboden nu versleten zijn. In de afgelopen jaren heb ik langs verschillende wegen suggesties naar voren te brengen die zouden kunnen bijdragen aan die sprong over de eigen schaduw. Met elkaar zijn ze natuurlijk niet voldoende om vanuit de sociaaldemocratie een compleet programma gericht op die noodzakelijke paradigma shift aan te bieden. Ook heb ik niet de pretentie dat het allemaal nieuw is. Er zijn tal van mensen die het allemaal eerder en beter beargumenteerd hebben gedaan. Dus wellicht versterk ik slechts het geluid. In ieder geval werk ik een weer op de toekomstgerichte sociaaldemocratie niet tegen.In de linkernavigatiekolom vindt u de verschillende thema's. Het kan zijn dat ik er in de komende maanden nog nieuwe aan toevoeg. De discussie zal voorlopig niet ten einde zijn.


Mei 2017