De kleine wereld van
Jeroen Sprenger

Schilderijen van Antoon Sprenger

Antoon Sprenger heeft enig teken- en schildertalent. Bij het trouwen van zijn kinderen schenkt hij hen een schilderij. Deze zijn nu  in het bezit van zijn kleinkinderen.

Deze liefhebberij deelt hij met zijn zwager Cor van de Vose. Ook van hem zijn vele schilderijen in het bezit van de familie. Samen met Cor struint hij ook van tijd tot tijd de boekenmarkt van de Oudemanhuispoort af. Zo verwierf hij zowel Wagenaar's 13-delige AMSTERDAM, IN ZYNE OPKOMST, AANWAS, GESCHIEDENISSEN, VOORREGTEN, KOOPHANDEL, GEBOUWEN, KERKENSTAAT, SCHOOLEN, SCHUTTERYE, GILDEN EN REGEERINGE (1763 en later) en het Verzameld  werk van Jacob 'Vader' Cats.