De kleine wereld van
Jeroen Sprenger

Welkom  

Een website heeft af en toe een grote onderhoudsbeurt nodig. De levenscyclus is zo'n jaar of drie, denk ik, daarna mag hij wel eens weer op de schop. Dat geldt ook voor 'De kleine wereld van Jeroen Sprenger'. De belangrijkste wijziging betreft nu 'het responsief maken' van de website. Daarmee zou hij makkelijker te vinden moeten zijn op tablets en smartphones. En daar ook nog beter toegankelijk.

Al in 2014 heb ik 2 andere inhoudelijke ingrijpende veranderingen aangebracht. Sinds de herlancering van de VHV-website Het geheugen van de vakbeweging begin 2013 hebben al mijn vakbondshistorische verhalen daar onderdak gekregen. Daar staan ze in de goede omgeving. Mijn verhalen over overheidscommunicatie zijn verhuisd naar de website De slag om het publiek vertrouwen, die ik daarvoor heb ontwikkeld. Daar staan de verhalen die zijn geschreven in het kader van mijn studie naar de ontwikkelingen in de overheidscommunicatie tussen 1995 en 2010. Het boek, dat op 24 maart 2016 is gepresenteerd, is daar ook in pdf-formaat te downloaden.

Op deze website besteed ik aandacht aan alle andere dierbare onderwerpen, die deel uitmaken van mijn 'kleine wereld'. Hoge ambities en pretenties heb ik daarbij niet. Ik beleef er slechts een groot genoegen aan de schijnwerper te richten op het nabije, waardoor wellicht hele grote ontwikkelingen dichter bij huis worden gebracht. Je weet immers niet waar je naar toe gaat, als je niet weet waar je vandaan komt.


Herinneringen aan
Jaap van der Linden

Er zijn vrienden en vriendinnen van Jaap der Linden die hem veel langer en intenser hebben gekend dan ik. Ik kwam 'pas' 40 jaar geleden in zijn omgeving.

Lees verder...Maak de PvdA klaar voor paradigma verandering

Herbezinning PvdA - Ik heb mijn digitaal archief omgekieperd met allerlei opvattingen die - helaas - nog steeds actueel zijn. De oudste is van medio 2008 - Beste Wouter - de jongste van maart 2017, een week voor de verkiezingen - Een kruik gaat net zo lang te water... Sommige zijn al eerder gepubliceerd, anderen niet.
Lees verder..

Mythes en mysteries van de familie Weyl

Het uitpluizen van de eigen stamboom is een ontdekkingstocht. Mythes worden ontkracht, nieuwe mysteries dienen zich aan.
Lees verder...

Boekbespreking
Levi's eerste kerstfeest

Als het om het ‘ware geloof’ gaat wordt in de jeugdliteratuur de tere kinderziel niet gespaard. Ewoud Sanders geeft in zijn proefschrift Levi’s eerste kerstfeest een zakelijk en historisch overzicht van op de christelijke en katholieke jeugd gerichte boeken. ‘Genade’ valt daarin maar weinigen ten deel.

Lees verder

 De kleine wereld van Jeroen Sprenger -
Persoonlijke website waarin  aandacht wordt besteed aan uiteenlopende onderwerpen die zijn belangstelling hebben